ارسال اثر برای بخش

شرایط ارسال اثار:

شرکت کنندگان می توانند با رعایت شرایطی که در ادامه خواهد آمد ، حداکثر سه ترانه در شاخه اجتماعی و سه ترانه در شاخه ی عاشقان ارسال نمایند.

– آثار ارسالی بایددر چارچوب قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران و شرایط عرفی و فرهنگی جامعه باشد.
– ترانه های ارسالی باید در قالب های کلاسیک شعر فارسی و با رعایت وزن عروضی و قافیه سروده شده باشند.
– محدودیتی از نظر انتخاب نوع زبان (معیار – محاوره ) وجود ندارد.
– ترانه‌های هر شاخه باید در قالب فایلی مجزا و در فرمت doc یا docx (فرمت‌های رایج برنامه‌ی Microsoft Office Word) و یا pdf ارسال گردند. (بدین ترتیب هر شرکت‌کننده حداکثر دو فایل که در هر یک حداکثر ۳ ترانه وجود دارد ارسال می‌کند)
– ترانه های ارسالی باید با فونت B Mitra و سایز ۱۴ تایپ شده باشند
– رعایت دستور خط زبان محاوره در تایپ آثار الزامی است.
– نام فایل به صورت (شاخه ای که در آن شرکت کرده – نام خانوادگی شرکت کننده ) و به زبان فارسی باید باشد برای مثال آقای (( محمد بهرامی)) دو فایل با نام های (اجتماعی ـ بهرامی) و (عاشقانه ـ بهرامی) ارسال می نماید.

تذکر مهم:هیات اجرایی «جایزه‌ی ترانه‌ی افشین یداللهی» از پذیرفتن آثاری که شرایط فوق را رعایت نکرده باشند، معذور است.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید